ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ


CATEGORY

ಅಡುಗೆಯವರು

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು


CATEGORY

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ


03/07/2017


09:00 AM

04/07/2017


09:00 AM

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ


05/07/2017


10:00 AM

06/07/2017


09:00 AM

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ

 
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ
 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ, ಚಿತ್ತದುರ್ಗಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ತದುರ್ಗ

1:1 PROVISIONAL LIST

VIEW

VIEW

1:3 PRACTICAL LIST

VIEW

VIEW

Objection Letter

   ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 26-07-2017 ರೊಳಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಚಿತ್ತದುರ್ಗ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು